• Cam kết hoa tươi trên 3 ngày
  • Free ship trong nội thành
  • Cam kết 100% hài lòng
  • Hoạt động từ năm 2008

Hoa cài áo đại hội công đoàn cơ sở có cần không?

Đại hội công đoàn cơ sở là một sự kiện quan trọng trong hoạt động công đoàn, nơi mà đại diện của người lao động tại cơ sở tụ hội, thảo luận, bầu ra những người đại diện công đoàn để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong đại hội công đoàn

Tìm hiểu thêm