Kiểm tra đơn hàng
Để giúp quý khách có thể kiểm tra đơn hàng mình đặt đã được vận chuyển đến người nhận hay chưa, mà không cần phải đăng nhập vào website, Shop hoa hà nội cung cấp cho quý khách bằng cách nhập mã đơn hàng đã đặt để kiểm tra.(ví dụ : V1-12345)
Mã đơn hàng(*)
Nhập lại dãy số trên(*)
.