Kiểm tra đơn hàng
Để giúp quý khách có thể kiểm tra đơn hàng mình đặt đã được vận chuyển đến người nhận hay chưa, mà không cần phải đăng nhập vào website, Shop hoa hà nội cung cấp cho quý khách bằng cách nhập mã đơn hàng đã đặt để kiểm tra.(ví dụ : V1-12345)
Mã đơn hàng(*)
Nhập lại dãy số trên(*)
.

Hoa cài áo đại hội công đoàn cơ sở có cần không?

Đại hội công đoàn cơ sở là một sự kiện quan trọng trong hoạt động công đoàn, nơi mà đại diện của người lao động tại cơ sở tụ hội, thảo luận, bầu ra những người đại diện công đoàn để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong đại hội công đoàn

Tìm hiểu thêm