Số tài khoản của Shop Hoa Hà Nội

CÁC SỐ TÀI KHOẢN CỦA SHOPHOAHANOI.VN

1. Ngân hàng Ngoại thương VN- Chi nhánh Hà Nội

     Số tài khoản: 0011001477402, Chủ tài khoản: Phạm Thị Mai Hương

2. Ngân hàng Kỹ thương VN - Chi nhánh Đông Đô

    Số tài khoản: 11024489079011, Chủ tài khoản: Lê Văn Vinh

3. Ngân hàng Nông Nghiệp - Chi nhánh Tây Hồ

    Số tài khoản: 1506205100304 Chủ tài khoản: Lê Văn Vinh

4. Ngân hàng Đầu Tư - Chi nhánh Đông Đô

   Số tài khoản: 12510000326398 Chủ tài khoản: Lê Văn Vinh

5. Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Ba Đình

   Số tài khoản: 100006200187 Chủ tài khoản: Lê Văn Vinh

--------------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ:

ĐT/Zalo: 0934647172 - 0947723444

 

Quay lại