Quy trình chuyển phát điện hoa

Các bước gửi điện hoa tại shop hoa hà nội

 Quý khách có thể truy cập website và đặt hàng online trên hệ thống website hoặc liên hệ qua điện thoại

 

 Khách hàng gửi thông tin đơn hàng và thanh toán:

Điện hoa 24h tư vấn và xác nhận thông tin đơn hàng

Thực hiện cắm hoa và giao hàng

Xác nhận việc giao hàng, thông báo hoàn thành đơn hàng với khách hàng

 Chúng tôi bảo đảm các thông tin khách hàng được bảo mật theo quy định bảo mật thông tin của shop hoa hà nội và được xác nhận bởi Cổng thông tin TMĐT Của Bộ Công Thương

Quay lại